Thomas Carle: !!!NEW!!! Deutsch & English !!! CoVid-19

Thomas Carle: !!!NEW!!! Deutsch & English !!! CoVid-19

Thomas Carle: !!!NEW!!! Deutsch & English !!! CoVid-19 / “Corona” – recognize the early symptoms: – “Ich danke Dir.” | Herr Carle steht zu seinem Wort | E. Bergmann |COVID-19